JOULZ

Project Workz: Greenfield SAP implementatie bij Joulz

Om de zelfstandigheid van het Infrabedrijf Joulz te kunnen realiseren is in 2009 o.a. het project "Workz" gestart. Een groot aantal processen welke in het SAP landschap van Netbeheerder Stedin en Energiemij Eneco waren ondergebracht zijn tijdens dit project opnieuw gedefinieerd en vervolgens ingericht in een onafhankelijk SAP systeem.

 

Dankzij een zeer gedetailleerde beschrijving van de vernieuwde processen heeft Conclusion Xtensional een passend autorisatieconcept op basis van deze processen ontworpen en waar nodig verder uitgekristalliseerd op deelprocessen. Hierdoor ontstond er een heldere relatie, optimale flexibiliteit en mogelijkheden te conformeren aan de bestaande business controls.

 

De rollen zijn vervolgens opgenomen in de proces-flows waardoor de proceseigenaren duidelijk inzicht kregen in de zaken waar zij bij deze organisatie verantwoordelijk voor zijn. Met een dergelijke opzet is het autorisatieconcept nauwelijks aan verandering onderhevig waardoor de beheerskosten beperkt blijven. 

Tom Vogels
Wil jij je laten verwonderen? Let's meet!
Bel Tom Vogels 06-38773603